Eumelanine

Een zebravink heeft in zijn bevedering (en huid) twee pigmentsoorten, namelijk  eumelanine  en phaeomelanine. Eumelanine bestaat uit zwart en bruin eumelanine wat resulteert in zwarte of bruine bevedering. Phaeomelanine is roodbruin van kleur.
Dit is bijvoorbeeld in de wang en flank van de man terug te zien. Daarnaast worden de oranje poten en snavel gekleurd door carotenoïde.

Bij de eumo

Bij een eumo is er sprake van een toename van zwart eumelanine, vandaar de naam eumo. Deze mutatie laat over het geheel meer eumelanine zien wat resulteert in een donkerdere vogel. Vooral in de staart en het onderlichaam (vooral bij de man) wordt een verhoogde concentratie eumelanine waargenomen bij de eumo. Ook het dons is donkerder van kleur in vergelijking tot grijze zebravinken.

www.eumo.nl_2014.07.29_004

Bij bovenstaande pop is duidelijk de hogere concentratie eumelanine in de staart te zien. De zwarte driehoek onder het oog is mooi intensief zwart. Dat duidt op een hoge concentratie eumelanine.

De concentratie phaeomelanine in de wangvlekken en flanken van de eumo grijze man wordt sterk gereduceerd. Een ideale eumo grijze man hoort geen wangvlekken te tonen. Dit is goed haalbaar, soms wordt nog wat phaeomelanine waargenomen, meestal gelijk rechts van de oogstreep. Door strenge selectie kan dit euvel verholpen worden.

De flanken zouden volgens de standaardeisen geen stippen moeten tonen en egaal gekleurd moeten ogen. Ook dit kan door strenge selectie  bereikt worden. Meestal zijn de stippen die sommige mannen nog tonen al vager en kleiner door de werking van de eumofactor. Lastig punt is dat bij het wegselecteren van de stippen  ook vaak de egaliteit van de kleur van de flanken vervaagd. We zien dan een eumo grijze man zonder stippen weliswaar, maar in plaats van een mooi egaal gekleurde flank, een geschubde flank. De afname van het phaeomelanine is dan zo sterk dat de flanken niet meer mooi intensief gekleurd ogen en deels verdwijnen.

www.eumo.nl_2014.07.29_002

Bij bovenstaande zwartwang eumo grijze man is het laatste phaeomelanine in de flank en  in de wang ook omgezet in eumelanine. Door selectieve kweek is de wang al aardig zwart geworden. In tegenstelling tot de eumo grijze man dient volgens de standaardeisen dus de zwartwang eumo grijze man wel een wang te tonen. Er wordt nog wel een flank zonder stippen verlangd net zoals bij de eumo grijze man.

www.eumo.nl_692

Bij de zwartwang eumo grijze pop verschijnt nog meer eumelanine in het onderlichaam dan bij de eumo grijze pop. De wang wordt al wat donkerder, maar zeer selectieve kweek zal uiteindelijk uitwijzen of ook bij deze combinatie de wangen vol zwart kunnen zijn.