Vererving

De eumo vererft recessief en autosomaal. Dit betekent dat altijd de man en de pop het eumogen bij zich moeten dragen om volle eumo’s te kweken.

Aan de hand van verschillende voorbeeldkoppelingen zal dit verduidelijkt worden:

Koppel 1: grijs split(*) eumo x grijs

75 %   grijs
25 %   grijs split eumo

Koppel 2: grijs split eumo x grijs split eumo

50 %   grijs split eumo
25 %   eumo grijs
25 %   grijs

Koppel 3:  eumo grijs x grijs

100 %   grijs split eumo (mannen en poppen)

Koppel 4: eumo grijs x grijs split eumo

50 %   eumo grijs
50 %   grijs split eumo

Koppel 5: eumo grijs x eumo grijs

100 %   eumo grijs

Bij eumo’s wordt de laatste koppeling in principe nooit gedaan, omdat het waarschijnlijk niet bevorderlijk is voor het formaat en het lijkt erop dat het het vederprobleem verergert.

 * = split betekent dat de desbetreffende vogel drager is van een gen, in dit geval het eumogen. Als een vogel drager is, dan toont de vogel deze mutatie niet, hoogstens splitkenmerken. Een vogel kan drager zijn van meerdere mutaties tegelijk. Split wordt ook wel met een slash (/) aangegeven.

Het symbool voor eumo is (eu).

Jonge zwartwang eumo grijze mannen

Voor eumo kunt u ook een andere autosomaal recessieve mutatie invullen zoals:

 • geelsnavel
 • zwartwang
 • oranjeborst
 • zwartborst
 • agaat
 • witborst
 • wit
 • bont
 • isabel
 • veerprobleem (dit is in principe een aparte mutatie)

Voor de volledigheid hieronder de mutaties die geslachtsgebonden vererven:

 • bruin
 • bleekrug
 • masker
 • ino
 • roodoog

En als laatste de dominante mutaties:

 • wang
 • blackface
 • bleekwang
 • kuif
 • pastel

Een zebravink kan meerdere mutaties tegelijk tonen. Bijvoorbeeld:

 • oranjeborst zwartborst  grijs (deze vogel toont twee autosomaal recessieve mutaties)
 • zwartwang blackface bruin (deze vogel toont een autosomaal recessieve, een dominante en een geslachtsgebonden mutatie)

1-0 Kuif pastel zwartwang blackface grijs, een vogel met drie dominante en een autosomaal recessieve vererving

Voor de  geslachtsgebonden en dominante vererving verwijs ik u naar het boek van de NZC waarin alles duidelijk wordt uitgelegd.   www.nzc.nl

De Amerikaanse en Australische mutaties zijn buiten beschouwing gelaten.