Eumo’s in het nest

Gelijk na de geboorte, nadat het jong is opgedroogd, is al vast te stellen of het een eumo is of niet. Op onderstaande foto staan drie eumo’s en drie  split eumo’s. De eumo’s (linksboven, linksmidden en onder) zijn te herkennen aan het dons. Het is minder pluizig dan van de andere jongen, het is “dradig”.

Eumo’s en split eumo’s (1 dag oud)

Grijs en eumo grijs (1 dag oud). Hier is duidelijk
het verschil in vederstructuur te zien.
Eumo grijs (3 dagen oud)

De jonge eumo op de bovenstaande foto laat al een tweede kenmerk zien waaraan je eumo’s in het nest kunt herkennen. Hij laat op het onderlichaam twee banen met donkere veren zien, terwijl de binnenste baan bij een gewone grijze veel lichter van kleur is. Bij een iets ouder jong is dit duidelijker, zoals op onderstaande foto wordt geïllustreerd. Hier is ook het verschil tussen de jongen goed te zien.

Grijs en eumo grijs jong
(6 dagen oud)
Bleekrug eumo grijs en oranjeborst eumo bruin
(10 dagen oud)

Ook bij oranjeborst eumo’s is het verschil nu te zien. Bij deze combinaties duurt het onderscheiden wat langer.