Split eumo’s

Juveniele vogels

Split eumo’s zijn in het nest te onderscheiden van andere jongen zodra ze volledig in de veren zitten. Ze zijn vrij gemakkelijk te herkennen totdat ze in de jeugdrui gaan. Daarna wordt het erg lastig en is niet meer met zekerheid vast te stellen of het een split eumo betreft.

Mogelijke splitkenmerken en aanwijzingen juveniele (zwartwang) grijs split eumo:

  • grijze tot zwarte teugelzone (makkelijkste kenmerk om te zien)
  • duidelijke kop-nekscheiding
  • zwarte bevedering bij de poten
  • lijkend op blackfacejong, maar wel duidelijke afscheiding borst en rest van onderlichaam
  • de wangen van de mannen kleuren erg laat
www.eumo.nl_1047
Zwartwang grijs split eumo (man)

De vogel hierboven toont zeer duidelijk de zwarte teugelzones. Dit zou een blackface grijze man kunnen zijn, maar de duidelijke afscheiding tussen borst en de rest van het onderlichaam verraadt dat het een zwartwang grijs split eumo man is.

www.eumo.nl_1049
Zwartwang grijs split eumo (pop)

Ook bovenstaande pop is duidelijk een zwartwang grijs split eumo, want ze laat donkere teugelzones zien. Een jonge zwartwang blackface grijze pop zou een veel egaler grijs onderlichaam tonen dat geleidelijk van de borst in het onderlichaam overgaat. Bij de vogel op de foto is dat niet het geval.

www.eumo.nl_493
Wang grijs split zwartwang eumo (pop)

Bij deze jonge wang grijze pop is nog net een split eumo kenmerk te zien. De teugelzone is donkerder dan normaal, het verschil met een wang blackface grijze pop van dezelfde leeftijd is niet te zien. Het verschil in buikkleur is nihil.

www.eumo.nl_332

Een jonge grijs split zwartwang eumo man, duidelijk te zien is de troebele teugelzone en de verbrede traanstreep (dit komt door eumo en door zwartwang). Opmerkelijk is dat grijs split eumo mannen veel later gekleurde wangen en flanken krijgen dan gewone grijze mannen. De zebratekening op de borst komt wel tegelijk. De jonge man op de foto toont al wel wat zebratekening in de borst, maar nog geen enkel phaeokleurig veertje in de flanken of wangen. Deze afwijking in het jeugdruiproces kan ook gezien worden als indicatie om vast te stellen dat het een grijs split eumo man betreft.

Adulte vogels

Na de jeugdrui zijn grijs split eumo’s lastig te herkennen. De meeste splitkenmerken verdwijnen. Alleen bij de intensief gekleurde vogels blijven splitkenmerken zichtbaar.

Mogelijke splitkenmerken van een volwassen split eumo:

  • troebele teugelzone
  • extra zwart in de broektekening
  • zwarte veren bij de poten
  • zwart in borst en flank
www.eumo.nl_631
Grijs split zwartwang eumo (pop)

Bij bovenstaande pop is de uitlopende traanstreep geen splitkenmerk van eumo, maar van zwartwang. De teugelzone is niet meer donker van kleur zoals bij net uitgevlogen split eumo’s. De broektekening toont nog wel extra zwart, maar dit is nooit 100% een garantie.

www.eumo.nl_028_0
Grijs split eumo (man)

De bovenstaande man toont extra zwart bij de broektekening en tevens zwarte veertjes bij de poten. Let op, dit is een aanwijzing maar nooit zekerheid!

Om zeker te zijn dient u een goede administratie bij te houden. Een andere oplossing is om alleen koppels samen te stellen waaruit volle eumo’s of split eumo’s geboren kunnen worden.

Bij aangekochte split eumo’s kan men visueel geen 100% zekerheid geven of het werkelijk een split eumo betreft.